Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

co to je tanec?
Tanec tedy nevzniká jako samostatné výrazové umění, ale je součástí múzického praumění, pozůstavujícího z tance, hudby a slova. Je člověku pomocníkem ( tance plodnosti zvířat, úrody, bojové tance, tance deště ), průvodcem ( tance zrození, zasvěcovací, tance smrti ), prostředníkem ( současné společenské tance ). Je člověku hrou, poučením, zábavou, je sdělovatelem jeho citů i pocitů. Současný společenský tanec je bezesporu prostředníkem mezi mužem a ženou, je bezesporu prostředníkem toho nejstaršího hříchu. A ptáte-li se kde je hudba, tak vězte, že tanec je veden rytmem hudby ( což platí i u našeho spotřebního společenského tance ), nebo také vlastním rytmem toho-kterého tanečníka. Vám však , čtenářům této knihy, doporučuji, abyste se co možná nejčastěji nechali vést rytmem hudby a tím neničili svého spolutančícího. Vnitřní rytmus uplatňujte při domácím samostatném křepčení v uzamčeném pokoji.

Jak je členíme, dělíme, chápeme a zařazujeme?

1/ TANCE STANDARDNÍ Byly přesně vymezeny, popsány a zaznamenány, tedy standardizovány. Patří sem: + tance anglické : největší podíl na jejich standardizaci mají právě Angličané …. tedy SLOWFOX, WALTZ, QUICKSTEP + původně tanec latinsko americký ……..TANGO. Jak jsem již řekl, je název této skupiny společenských tanců odvozen od přísné a přesné formy vymezení těchto tanců ( jejich základního technického stylu, prvků, figurací, variací ) .

2/ TANCE DŽEZOVÉ Jejich vznik navazoval na džezovou hudbu. Patří sem: JIVE, ROCK ´N ROLL , SLOW ROCK a jiné. Tance, které často označujeme jako džezové ( BLUES, DRIVE, LINDY HOP, SWING ), nejsou džezovými v pravém slova smyslu. Jejich vznik se však spojoval s džezovou hudbou dvacátých a třicátých let minulého století, která se v letech pozdějších vyvíjela ve své vlastní, osobité linii, převážně opuštěna společenským tancem. Tyto tance se nestaly doménou jen určité třídy ( zlaté mládeže ), a proto nemůžeme u nich použít výhradně slovo „ salonní „. Byly spíše tanci obyčejných lidí, odpovídající svojí náladou jejich životním pocitům.

3/ TANCE LATINSKO AMERICKÉ Vznikly v oblasti Střední a Jižní Ameriky. Říká se jim též tance afro-americké, poněvadž byly významně ovlivněny černošskou kulturou. Pro LATINSKO AMERICKÉ TANCE jsou vhodná synonyma : bouřlivé, provokativní, provokující, pulzující, roztoužené, vášnivé, temperamentní, smyslné, nespoutané, pravdivé i opravdové, záludné i hravé, živé a veselé. Každý z nich má jiné vlastnosti, jiné fluidum. Často je určováno ženstvím a vztahem tohoto ženství k partnerovi. Podřízenost ženy v tancích anglických je ta tam, její přece jen trochu kontrolovaná svoboda září a ční z jednotlivých tanců a určuje jejich charakter, obsahovost, příběh i techniku.

4/ TANCE KOLOVÉ Tančí se dokola a patří sem POLKA , VALČÍK. Svoje označení získaly od neustálého otáčení , jen někdy u POLKY přerušovaného promenádními figuracemi, umožňujícími přemístění párů do parketových prostor pro tanec vhodnějších. Běžná společenská POLKA více oplývá figuracemi postupovými a někdy i figuracemi tančenými na místě. Pečlivé výrazné taktové členění hudebních nahrávek POLKY jí přináší kopírování tohoto členění tancem a tím zvýrazňování vlastní hudební nahrávky. VALČÍK tančený na nenáročných společenských zábavách je ochuzen o množství figurací, které se ve zlidovělém VALČÍKU objevují. Oba dva tance, ač mají v něčem stejný pohybový základ ( postup po směru tanečním kolem celého sálu ) , se svojí náladou, obsahovostí od sebe zcela liší. Škádlivost, veselost a hravost POLKY je v přímém kontrastu k vážnosti, až elegantní vznešenosti VALČÍKU .

5/ MÓDNÍ TANCE, TANEČNÍ NOVINKY Patří sem : SALSA, HIP HOP, DISKO a samozřejmě mnoho jiných. Jejich rádoby přitahující jména jsou již nejčastěji zapomenuta. Jen několik učitelů tance a zvídavých sběratelů ví, že SPLIT je nejen město, ale i taneční novinka, že JAMAJKA SKA je vlastně umné podlézání pod stále se snižujícím provazem, za exotického víření boků, ramen a všeho toho, s čím vířit se dá. Českou atrakcí byl tanec osmdesátých let RUČNÍ TATRAMAT, se kterým je možno se setkat na dětských táborech tu u Vltavy, tu u Volhy. I mě se podařilo prosazovat moji taneční novinku RONDO ROCK, vrchol to tehdejší modernosti, dokonce v sovětské televizi. Dlužno ovšem dodat, že vystoupení i učení bylo zcela bezplatné a kvitování sovětskými umělci jen krátkým SPASIBO ! K opravdovým hitům posledních třiceti let patří tance označované jako STREET DANCE. Tedy DISKO v mnoha barvách, HIP HOP jako reprezentant myšlení, vkusu, přístupu k současnosti mnoha mladých lidí a konečně i SALSA, přinášející do tancování lyriku i výbušnost, návrat k párovému tanci a k otevřené sexuální hře. Salsa ve svých figuracích i svém houpavém kroku připomíná SWING i jeho pozdější JIVE.

6/ NÁRODNĚ SPOLEČENSKÉ TANCE Patří sem : MAZURKA, ČARDÁŠ, různé KRAKOVJAKY, REJDOVÁKY apod. Jsou to většinou tance lidového, vesnického původu, které zdomácněly na městské scéně, staly se propagátory národní příslušnosti i boje za národní svébytnost.
 

 

dance

21. 4. 2011